Tüzük

İSİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi


    Madde 1- Derneğin Adı: “İsim Enstitüsü Derneği”  dir.
    Kısa adı İsimder' dir. Derneğin merkezi Konya' dır.    
     Dernek, yurt içinde ve dışında şube açabilir.
    Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı


    Madde 2- Dernek, Türkçe dili, kelimeleri ve isimlerinin kullanılmasına, yaygınlaşmasına;  ayrıca çok
kullanılan yabancı isimlerinde Türkçeleşmesine katkı sağlayacaktır. Yeni marka isimleri oluşturmak, üretmek, türetmek ve bu isimleri Türkçe diline uyarlayarak, uluslararası pazarda işlevsel hale getirmek amacı ile kurulacaktır.


    Derneğin Sloganı


     Madde 3 – “HER ZAMAN, HER YERDE TÜRKÇE İSİM DER”dir.


    Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
    1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma yapmak,
    2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
    3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
    4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,    
    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt  dışından bağış kabul etmek,
    6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
    7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
    8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli  toplantılar,  konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
    9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
    10-Amacını gerçekleştirebilmek için gerek görülmesi halinde yurt içinde ve yurt dışında vakıf veyahutta federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
    11-Ulusal ve uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
    12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
    13- Dernek üyelerinin yiyecek, içecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
    15-  Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.


    İSİMDER SLOGANLARI


    Her Zaman Her  Yerde Türkçe
    Evrensel Türkçe Marka İsmi Kullan, Hem Ülkende Hem Dünyada Kazan