Hedefler

İSİMDER’in Hedefleri


    Türkçe isimlerle ilgili Ulusal ve Küresel Tanıtım organizasyon hizmetleri sunmak,
    Markalaşma ve Marka İsim oluşturma üzerine eğitim vermek,
    Marka, tabela ve reklam materyallerinin Türkçe dilbilgisine ve küresel iletişim kriterlerine uyumlu olduğunu simgeleyen tanıtım işareti (sembol/im) geliştirmek,
    Tasarlanan bu simgeyi tanıtmak için iletişim materyallerinde kullanılmasını sağlamak, ( Hedef kitle bu işareti; marka isimleri, tabelalar gibi birçok tanıtım, reklam ve iletişim araçlarında gördüğü zaman bu marka isimleri ve  tanıtım-iletişim materyallerinin, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına ve Küresel İletişim Kriterlerine uyumlu olduğunu algılayacaktır.)
    Çocuk sahibi olacak ailelere, soy ağacı araştırması yapmak ve doğacak bebeğe isim bulma konusunda aileye bilgi ve eğitimler vermek; hatta bilimsel araştırmalar yaparak bu araştırmalar sonucu çocuğun ismine karar vermek,
    Firmaların üretmiş olduğu ürün, hizmet ve projelerin isimlendirilmesi ile ilgili firmalara resmi ve bilimsel araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak.