Varoluş Nedenimiz

Varoluş Nedenimiz
    Türkçe isimlerdeki bozulma ve yabancılaşmanın nedenlerinin araştırılması,
    Türkçe' nin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,
·    Türkçe dilbilgisine uyumlu, yabancı kelimelerden tamamen arınmış ve evrensel ticari dillere uygun Türkçe isimlerin oluşturulması,
    Dilimizdeki yozlaşmanın nedenlerini, türlerini, yayılma şekillerini dilimizi tehdit eden unsurları belirleyerek alınacak önlemlerin araştırılması,
    Türkçe’nin gelişmesi, zenginleşmesi ve yaygınlaşması konusunda dilimizin önündeki engellere yönelik çözüm önerileri bulmak ve Türkçe’nin yaygınlaşarak kullanılmasını sağlamak için bir araya geldik.