Bilim Dalları

İSİMDER’İN İsim Oluştururken Faydalandığı Bilim Dalları

Terminoloji: Terimleri ve terimlerin kullanım alanlarını;

Akrofonoloji: Bir isimdeki bağımsız enerji şekillerini, insanda da neler hissettirdiğini tanımlama;

Etimoloji( Kökenbilim): Bir kelimenin nereden geldiğini veya oluş şeklini ve birçok kelimenin ortak kökenini bulma;

Toponomi: Yer isimlerinin anlamlarını, kullanımlarını ve nereden geldiğinin araştırılmasını;

Filoloji ise dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dallarıdır.