Kuruluş Hikayemiz

TÜRKÇE İSİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ OLARAK KURULUŞ HİKAYEMİZ
    İSİMDER  ( Türkçe İsim Enstitüsü Derneği ); Türkçe isimlerin ve kelimelerin kullanımının yaygınlaşması  dilimize yerleşmiş yabancı kökenli marka isimlerinin yerini Türkçe isimlere bırakması amacı ile 2013 yılında Konya'da kurulmuştur. Derneğimizin kurulması konusunda, Marka İsim Uzmanı BayKamber (Mevlüt KANBER) öncülük ederek derneğin başkanı olmuştur. 


         Derneğimizi; Türkçe dil bilgisi kurallarına uyumlu, yeni işlevsel isimler üreterek ve üretilen isimleri ticari, siyasi ve kültürel alanda işlevsel hale getirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile kurmaya karar verdik.  Ayrıca iletişim aracı olarak Türkçemize uyumlu sloganlar ve evrensel marka isimleri oluşturarak, kurum - kuruluş, ürün, marka isimlerinin reklam iletişim araçları ve materyallerinde kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak derneğimizin birincil görevidir.


    Faaliyetlerimiz


    Eski Türk devletleri ve toplumlarında kullanılan öz Türkçe kelime, deyim ve kavramları gün yüzüne çıkarmak; materyal, kişi ve marka ismi olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapıp; değer katarak, işlevsel hale getirmek,
    Türkçe dilbilgisi kurallarına uyumlu yeni kelimeler üreterek, bu kelimelerin iletişim araçları ile tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacak faaliyetler oluşturmak,
    Türkçe' nin daha doğru ve yaygın kullanılmasını sağlamak,
    Türkçe harflerin telaffuzundaki yabancılaşmanın yok edilmesini ve markaların yabancı isimlerle konumlandırılmasını engellemek,
    Dilimizi günlük hayatta sık sık telaffuz ettiğimiz yabancı kökenli kelimelerin hakimiyetinden kurtararak, Türkçe ile bütünleşen bir toplum ve ticari kültürün oluşmasını sağlamak,
    Tüm dünyada Türkçe marka isimleri kullanılmasını sağlamak için derneğimiz faaliyetlerini “Her Zaman, Her Yerde Türkçe” sloganından yola çıkarak gerçekleştirmektedir.