Ön Söz

Önsöz

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yatırımcılarımız markalarına isim verirken Türkçe isimlerden ziyade, daha çok yabancı kökenli isimleri markalarına vermektedirler. Batı hayranlığının getirmiş olduğu  kültürel çözülme ile dilimizdeki gelişim, durağanlaşmakta ve Türkçe’miz atıl bir dil haline gelmektedir. Taklit edilen yabancı marka isimleri ya internet alanında tescillenememekte yada yabancı markaların gölgesinde kalıp; dünya pazarlarında markalaşamayıp yok olmaktadır. Yabancı marka isimlerinin taklit edilmesi ile Türkiye'de tescillenmiş bir marka, uluslararası hukuk yasalarına göre  hukuki yaptırımlarla karşılaşabilmekte hatta marka ismi iptal dahi edilmektedir.
    Türkçe isimlerin kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da tercih edilmesini sağlamak, evrensel başarılı markalar arasında Türkiye markaların Türkçe marka isimleri ile tutunarak yerini korumasını sağlamak amacı ile Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, dünyanın bütün dillerinde aynı sesle yazılıp aynı sesle okunabilen, üretim ve hizmet alanını çağrıştıran, telaffuzu kolay, akılda kalıcı, anlamı olan veya anlam yüklenilebilen, filolojik ve semantik açıdan diğer dillerde olumsuz anlamlar içermeyen, e-ticaret sistemine uygun ve Türkiye' de (TPE) ve dünyadaki ( WİPO ) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait yeni Türkçe marka isimleri üretmek, var olan marka isimlerle birlikte,yeni üretilen evrensel Türkçe marka isimleri  geliştirmek, korumak için dünyanın ve Türkiye’ nin  ilk  Türkçe İsim Enstitüsü Derneğini kurduk. Derneğimiz Türkçe’ ye yeni kelimeler kazandırmanın yanında geçmişte ve günümüzde kullanılan Türkçe isimlerin anlamlarını araştıran, geliştiren ve işlevsel hale getirmek için gün yüzüne çıkartan; bilimsel alanda eğitim, öğretim ve ARGE çalışmaları yapmaktadır. Derneğimiz çalışmalarını bilimsel yöntemler ışığında yapmakta ve geliştirmektedir.  Başta Etimoloji olmak üzere, Toponomi, Terminoloji, Filoloji, Akrofonoloji gibi bilim dallarından faydalanmaktadır.
    Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe isimlere değer katıp, kullanılmasını sağlamak ve Türkçemizi yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarıp,  evrensel bir dil haline gelmesini sağlamak İSİMDER olarak temel amacımızdır.