Görevlerimiz

  • Ülkemizde kişi ve kuruluşların sınaî mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Sınai mülkiyet hakları çerçevesinde global marka ismi oluşturmak ve oluşturulan isimlerin markalaşmasını sağlamak.
  • Sınaî mülkiyet haklarının tescilini yapmak ve bu hakların korunması ile ilgili resmi işlemleri takip etmek.
  • Çeşitli yayınlar yaparak kurum ve kuruluşları sınaî mülkiyet hakları hakkında bilgilendirmek.
  • Kurum ve kuruluşları en doğru ve en etkili biçimde ifade edecek marka isim önerileri sunmak.