Yabancı Tabela İstilası: - Türkçe İsim Enstitüsü Marka İsmi Marka Tescili Marka Patent Tescili Marka İsmi Marka İsmi Oluşturma İsimder      

Yabancı Tabela İstilası:

Yabancı Tabela İstilası:

 Aşağılık Komleksi

Tabelalarda yabancı isimlerin seçilmesinin Avrupa karşısında eziklik duygusu içinde olmamızdan kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Şahin Köktürk, “Bir diğeri, bilinmeyen kelimelerin cazip bir tarafı var ve insanlara çekici geliyor. Acaba ne demek istedi bu kelimeyle? Hayal dünyasına hitap etmiş oluyor bir anlamda” diye konuştu. Köktürk: Bizim çoğalttığımız isimler, markalar bizi tatmin edip dünyayla rekabete başladıktan sonra kendi isimlerimizi koymaya başlayacağız. 

Türkçe’ye Dönülecek

On Dokuz Mayıs Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Köktürk, “Avrupa karşısında eziklik duygusu içinde olmamız dolayısıyla Türkiye’de tabelalara İngilizce isim verme alışkanlığımız ağırlıkta. Yabancı dil kullanma merakı öz güvenimizi kazanmaya başlayınca değişebilir. Bunun göstergesi tabelalarda Türkçe’ye dönülmesi olacaktır. dedi. Doç. Dr. Şahin Köktürk, Türkiye’de, iş yerleri ve dükkanlardaki tabela adlarının özellikle yabancı isimlerden seçilmesinin aşağılık kompleksinden kaynaklandığını ifade etti. Tabela seçimlerinde yabancı isimlerin kullanılmasının birkaç sebebi olduğunu söyleyen Köktürk, şunları söyledi:

“Uzun zamandan beri Türkiye’de yabancı dillerin çokça öne çıkarılması, yabancı dil öğretiminin ve eğitiminin küçük yaşlara kadar indirilmesinin yanı sıra Avrupa karşısında eziklik duygusu içinde olmamızdan da kaynaklanıyor.  Özellikle İngilizce isimlerin tercih edilmesi bu kompleksten kaynaklanıyor. Bir diğeri, bilinmeyen kelimelerin cazip bir tarafı var ve insanlara çekici geliyor.  Acaba ne demek istedi bu kelimeyle? Hayal dünyasına hitap etmiş oluyor bir anlamda. Türkçe bir kelime olsa ve bilinse, anlamı tek olacak ama yabancı bir isim konunca bunun arkasında ne var gibi bir merak uyandıracak. Ben merak ettirme düşüncesinden ziyade batı karşısındaki kompleksimize, yabancı dil öğretiminin küçük yaşlara kadar indirilmesi gerçeğinden hareketle böyle bir yola başvuruyorlar.’’

Güven  Meselesi

Bu durumun ne şekilde düzeleceği konusunda da açıklamalarda bulunan Köktürk, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Yabancı dil kullanma merakı kendi öz güvenimizi kazanmaya başladıktan itibaren değişebilir. Yani birden bire olmaz. Çünkü uzun yıllardan beri şuur altına yerleşen, dışardakiler bizden daha iyidir şeklinde bir kanaat var. Bizim ortaya koyduğumuz isimler, markalar bizi tatmin edip dünyayla rekabet etmeye başladıktan sonra kendi isimlerimizi koymaya başlayacağız. Bu durumun bizde bir özgüven hali oluşturmasıyla birlikte, bunun göstergesi tabelalarda Türkçe’ye dönülmesi olacaktır.’’ 

Köktürk, bu yabancı kelime kullanma hevesini, dil şuurunun tam yerleşmemesinden de kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, Türkçe’ye sahip çıkılmadığını söyledi. “Türkçe isimlerin kullanılması insanların diline sahip çıktığının bir göstergesidir’’ diyen Köktürk, Bir otel, alışveriş merkezi, şirketler, eğer uluslararası bir alana hitap ediyorsa da Türkçe isimlerini büyük İngilizce isimlerini ise küçük ebatlarda yazmaları gerektiğini ifade etti. Köktürk, tanıdığı ‘Zarif Kundura’ isimli mağaza sahibinin kendisine “Zarif Kundura”nın İngilizcesi nedir diye sorduğunu belirterek, orta halli müşteriye hitap eden dükkânların bile yabancı tabela peşinde olduğuna dikkat çekti.

http://www.turkalemiyiz.com/asil/duyuru.asp?id=86Vizyon & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk İsim Enstitüsünün temel vizyonu isim endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin dünyaca kabul görecek yeni global marka isimlerini oluşturmak, ve bu marka isimlerini markalaştırarak sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, doğru marka yönetimi yapmak.Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek,ulusal ve uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ekonomisinin global gelişimine ön ayak olan yeni markaların üretilmesini teşvik etmek, marka, tasarım, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayarak haksız rekabet ortamının önüne geçmek, sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasını hızlandıracak altyapıyı oluşturarak Türkiye’den dünyaya global markalar üretmek.Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu kolay,akılda kalıcı,bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.

Devamını Oku