AVRASYA TÜNELİNİN ADI NEDEN ABDÜLHAMİD TÜNELİ OLMALIDIR? - Türkçe İsim Enstitüsü Marka İsmi Marka Tescili Marka Patent Tescili Marka İsmi Marka İsmi Oluşturma İsimder      

AVRASYA TÜNELİNİN ADI NEDEN ABDÜLHAMİD TÜNELİ OLMALIDIR?

AVRASYA TÜNELİNİN ADI NEDEN ABDÜLHAMİD TÜNELİ OLMALIDIR?

İstanbul boğazında yüzyıllar boyunca kurulan bütün medeniyetler iki yaka arasında pratik geçişler için çözüm aramışlardır. İstanbul Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra da bu arayışlar devam etmiştir. Osmanlı döneminde ilk proje Leonardo Da Vinci tarafından ll. Beyazıt Han’a sunulmuştur. Osmanlı’nın son dönemlerinde ise değişik ülkelerden proje teklifleri Osmanlı Devleti’ne gönderilmiştir. Bunlardan en meşhuru 1891’de Fransız mühendislerin ve 1902’de ABD’li mühendislerin ll. Abdülhamit Han’a sunduğu tüp geçit projeleridir. ll. Abdülhamit Han tahta geçer geçmez tünel projelerini hazırlamaya başlamıştı fakat meşhur 93 Harbi (1876 Osmanlı-Rus Harbi) patlak verince projeler de askıya alınmak zorunda kalmıştı. Devletin yönetimi ve güvenliği açısından iletişim ve ulaşıma büyük önem veren Abdülhamit Han Osmanlı topraklarında Yemen’e kadar varan telgraf hatları çekmiş ve eyaletleri İstanbul’a bağlamayı planlamıştı. Bununla birlikte Bağdat’a, Şam’a ve Hicaz’a kadar uzanan demiryolları yaptırmıştı. Bu demir yollarını da İstanbul’da bir tüp geçit inşa ederek Avrupa yakasına bağlamayı planlıyordu. Henüz Haydarpaşa Garı inşa edilip hizmete girmişti ki 2. Meşrutiyet’in ilanı ve İttihatçıların darbesiyle Abdülhamit Han’ın saltanatı son bulmuştu. Bu darbeyle birlikte Abdülhamit Hanın projeleri de tarihe karışmıştı. Temeli 2011’de Ak Parti Hükümeti tarafından atılan Avrasya tüneli 20 Aralık 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açılacak. Marmaray’dan sonra İstanbul’da ikinci tünel olacak. ll. Abdülhamit Han’ın bir projesi olması nedeniyle tünelin isminin ona atfedilmesi bir vefa borcudur. Dolayısıyla bu isimde ısrar edilmesinin altında ideolojik bir neden aranmamalıdır. Bu yüzden anketlerde ll. Abdülhamit Han’ın isminin tercih edilmesi ve tünele bu ismin verilmesi İSİMDER (Türkçe İsim Enstitüsü Derneği) yönetimi ve üyeleri olarak temennimizdir. (Türkçe İsim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Marka İsim Uzmanı Mevlüt KANBER)Vizyon & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk İsim Enstitüsünün temel vizyonu isim endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin dünyaca kabul görecek yeni global marka isimlerini oluşturmak, ve bu marka isimlerini markalaştırarak sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, doğru marka yönetimi yapmak.Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek,ulusal ve uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ekonomisinin global gelişimine ön ayak olan yeni markaların üretilmesini teşvik etmek, marka, tasarım, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayarak haksız rekabet ortamının önüne geçmek, sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasını hızlandıracak altyapıyı oluşturarak Türkiye’den dünyaya global markalar üretmek.Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu kolay,akılda kalıcı,bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.

Devamını Oku