SÖMÜRGE İMAJI VERİYOR! - Türkçe İsim Enstitüsü Marka İsmi Marka Tescili Marka Patent Tescili Marka İsmi Marka İsmi Oluşturma İsimder      

SÖMÜRGE İMAJI VERİYOR!

SÖMÜRGE İMAJI VERİYOR!

Konya’da Artan Yabancı Marka ve Terimler Furyası

Arapça tabela furyası ve yabancı markalarla gelen yabancı terimleri eleştiren İSİMDER Başkanı Mevlüt KANBER, durumun Türkiye’ye uluslararası camiada sömürge imajı verdiğini söyledi.

MİLLİ KİMLİK İKİNCİ PLANA ATILIYOR

Türkçe İsim Enstitüsü Derneği (İSİMDER) Başkanı Mevlüt KANBER, Konya gibi büyükşehirler ve metropol olarak adlandırılan şehirlerde dükkan isimleri ve tabelaların başta İngilizce olmak üzere yabancı kelimelerin istilasına uğradığını kaydetti. Duruma tepki gösteren KANBER, “Özellikle İngilizce kelimelerin ve markaların yoğun olarak kullanılması ülkemiz üzerinde sömürge ülkesi algısı uyandırmaktadır. Ülkenin kendi öz kültürünü, milli kimliğini ikinci plana atmaktadır.” Dedi.

KULLANILMADAN TÜRKÇELEŞTİRİLMELİ

Turist sayılarının artması, Suriyeli mülteci sayılarının artması ve Türkiye’ye yerleşen yabancıların şehirleri kozmopolit yapıya dönüştürdüğünü söyleyen Başkan KANBER, yabancı terim furyasını bu yapıya bağladı. Bu durumun önüne geçilebilmesi için çözüm yolu gösteren KANBER, “Esas çözüm yabancı markaların henüz kullanılmadan önüne geçilerek alternatif Türkçe marka ve isimlerin oluşturulması ve kullanılmasıdır. Sonradan çözüm üretmek zor” diye konuştu.

 Vizyon & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk İsim Enstitüsünün temel vizyonu isim endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin dünyaca kabul görecek yeni global marka isimlerini oluşturmak, ve bu marka isimlerini markalaştırarak sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, doğru marka yönetimi yapmak.Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek,ulusal ve uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ekonomisinin global gelişimine ön ayak olan yeni markaların üretilmesini teşvik etmek, marka, tasarım, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayarak haksız rekabet ortamının önüne geçmek, sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasını hızlandıracak altyapıyı oluşturarak Türkiye’den dünyaya global markalar üretmek.Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu kolay,akılda kalıcı,bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.

Devamını Oku