TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI - Türkçe İsim Enstitüsü Marka İsmi Marka Tescili Marka Patent Tescili Marka İsmi Marka İsmi Oluşturma İsimder      

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (12-18 ARALIK)

Yerli malı haftası resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası adıyla anılır. Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde bir hafta boyunca yerli malı üretmenin, kullanmanın üzerine dikkatler çekilmeye çalışılır. Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Türkiye’de ekonomik sıkıntı hat safhada olması nedeniyle bu yönde önlemler alınmaya başlandı. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde yurdun bağımsızlığının korunmasının yanında yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Zaman ilerledikçe yerli kuruluşlar kurulmaya başlandı. Aynı zamanda yabancıların elindeki kuruluşlar millileştirilmeye başlandı.

1929 yılındaki dünya genelinde meydana gelen ekonomik darboğaz ise tüm dünyayı etkisi altına aldı. Uzun süre etkisi atılamadı. Bunun üzerine milli ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını ele alan faaliyetler yapılmaya başlandı. 1946 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri her yıl “Yerli Malı Haftası” olarak kutlanmaya başlandı. 1983 yılına gelindiğinde ise adı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak değiştirildi.

Türk Malları Haftası etkinlikleriyle yerli tüketimin özendirilmesi, bilinçli olarak artırılması amaçlanmaktadır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyasını ve zamanını verimli kullanması; sağlığına dikkat etmesi tutumluluk olarak değerlendirilir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti devlet politikası olarak son yıllarda yerli üretime daha çok ağırlık vermeyi planlamıştır. Ham madde satıp işlenmiş ürün alan değil, ham maddeyi kendisi işleyen gerektiğinde ithal eden fakat işlenmiş ürün ithal etmeyen bir politika izlenmektedir. Buna bağlı olarak son yıllarda yerli uydu çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Savunma sanayi konusunda büyük atılımlar gerçekleştirilerek savunma sanayinde büyük oranda milli, yerli üretime geçilmiştir. Tank, gemi, zırhlı araç, helikopter, piyade tüfeği ve bunların yazılımları ile diğer donanımları artık tamamen yerli hale getirilmiştir. Yine yerli otomobil projelerine ağırlık verilerek birkaç yıl içinde yerli otomobil üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Yerli üretimin geliştirilmesiyle artık ithalat değil ihracat alanında büyük atılımlar gerçekleştirilmiş ve diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar hale gelinmiştir.

Türkçe İsim Enstitüsü kurucu başkanı Mevlüt KANBER (BAYKAMBER) de aynı şekilde, yerli malı kullanarak milli ekonomimizi desteklediğimiz gibi yerli ürünlerimizle dünyaya açılarak ekonomik girdi sağlamamız gerektiğini vurguladı. KANBER, sadece yerli malı tüketerek değil aynı zamanda işlenmiş ürün ihracatı yaparak ekonomimizin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun sağlanmasının da dünya markalarının üretilmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Dünya markaları oluşturarak nasıl yerli ürünlerimizi dünyaya pazarlıyorsak aynı şekilde bunu Türkçe isimlerle markalaştırarak sağlamamız gerektiğini ifade etti. Evrensel Türkçe marka isimler ile dünya markaları oluşturarak milli ekonomimizin uluslar arası arenada etkin rol alması gerektiğini bildirdi. Ülkemizde evrensel markaların artmasıyla ekonomik gücümüzün arttığı gibi ülke imajımızın da güçleneceğini belirtti.

“869” sayısıyla başlayan barkodların Türk malı olduğunu ve bu sayıyla dünyaya yayılan ürünlerimizin Dünya genelinde hemen bilinmesi ve Türk malı olduğunun anlaşılması, ürünlerimizin milli bir kimlik kazanması için Türkçe isimlerle markalaşması gerektiğini ifade eden KANBER, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vizyon & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk İsim Enstitüsünün temel vizyonu isim endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin dünyaca kabul görecek yeni global marka isimlerini oluşturmak, ve bu marka isimlerini markalaştırarak sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, doğru marka yönetimi yapmak.Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek,ulusal ve uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ekonomisinin global gelişimine ön ayak olan yeni markaların üretilmesini teşvik etmek, marka, tasarım, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayarak haksız rekabet ortamının önüne geçmek, sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasını hızlandıracak altyapıyı oluşturarak Türkiye’den dünyaya global markalar üretmek.Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu kolay,akılda kalıcı,bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.

Devamını Oku