İHRACATIMIZA HİNDİ DAMGASI!!! - Türkçe İsim Enstitüsü Marka İsmi Marka Tescili Marka Patent Tescili Marka İsmi Marka İsmi Oluşturma İsimder      

İHRACATIMIZA HİNDİ DAMGASI!!!

İHRACATIMIZA HİNDİ DAMGASI!!!

 

Türk sanayisini yurt dışında üst düzeyde temsil etmek ve ‘”Türk Malı” algısını yükseltmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordinasyonu ile başlatılan 'Türkiye Markası' çalışmaları tamamlandı ve Türkiye'nin yeni logosu ve sloganı tanıtıldı. Türkçe İsim Enstitüsü Başkanı ve Evrensel Marka İsim Uzmanı olarak logoyu ilk gördüğümde beğendiğimi ifade edebilirim: Türklüğün simgesi olan Turkuaz rengin kullanılması ve Türk tarihinin etnik motiflerinden yola çıkılmış olunması gibi özellikler çok güzel fakat neden “TURKEY” de “TÜRKİYE” değil? Tasarım göreceli bir kavramdır, fakat uluslar arası geçerliliği olan bir simge çalışması yapılmış olsaydı (Örn: TM- Trade Mark, R-Register) ve Türkçe marka ve ürünlerinin üzerinde bu simgenin kullanılması daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

İnternette bütün arama motorlarında, tüm ciddiyetinizle “Turkey” kelimesini arattığınızda karşınıza çıkan hindili esprilerin döndüğü içeriklerle karşılaşınca, Türkiye isminin İngilizceye hangi mantıkla “Turkey” olarak aktarıldığını anlamlandıramıyor insan. Şimdi “The Republic of Turkey” denilice “Hindi Cumhuriyeti”, “made in Turkey” denilince “Hindide yapılmıştır” anlamları mı algılanmalıdır? The New York Times arşivlerinde, 1800’lü yıllarda dahi birçok makalede Osmanlı İmparatorluğu için “Turkey” isminin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca her Türkiye-İngiltere maçı sonrası İngiliz gazetelerinin bizimle dalga geçmelerini kolaylaştıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Atılan başlıklar genellikle “We stuffed the turkey- Hindi dolması” şeklinde olmaktadır. Ayrıca hiçbir devlet kendi eliyle başka bir ülkenin kendi milletini ifade etme şeklini kullanmaz. Şöyle ki; siz hiç Türkiye’ye gelip de kendine İngilizim diyen bir İngiltereli gördünüz mü? “England” kelimesini kullanmaktadır nereli olduğunu ifade ederken. Hakeza bir Alman da “Deutschland” kelimesini kullanmaktadır. Ülkemizin bir kümes hayvanı ile özdeşleştirilmesi ve buna resmi kanalların destek vermesi kabul edilemez.

Uluslar arası toplantılarda ülkemizi temsil eden başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm görevlilerin önünde “turkey-hindi” yazmaktadır. Bundan rahatsız olmamak mümkün müdür? Bugüne kadar kimse belki önemini kavrayamamış olabilir ama artık birilerinin, bilinçli insanlarımızın buna son vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ismi yıkmak için devlet kademesi her yerde “Türkiye” kelimesini kullanmalıdır. Gayet çözümsel bir şekilde bununla ilgili düzgün bir çalışma yapılıp, mesela paradan altı sıfır atmaya göre çok daha az bir masrafla, bir reklam kampanyası ile bir kaç da resmi yerde gereken girişimlerin yapılması ile ülkemize hindi anlamına gelen “turkey”  yerine “Türkiye” dedirtebiliriz. Hatta kampanya düzgün yürütülürse bu vesileyle ülkenin reklamı da yapılmış olur.

Şunu da belirtmeliyim ki amacım yapılan projeyi eleştirmek değil, sadece seçilen ismin dil uygulamasına eleştirel bir bakış açısıyla bakılmasını sağlamaktır. Evrensel markalaşma yolunda en sık karşılaştığımız problemlerden biri olan bulduğumuz marka isminin diğer Dünya dillerinde kötü bir anlam taşıyıp taşımadığının araştırılmamasıdır. İşte “turkey” kelimesinin kullanılmasındaki kötü imajı kabullenmememiz, hatta unutturmamız gerekirken bir de markalaştırarak adeta efsaneleştiriyoruz. Bizim açığımızı yakalamaya çalışan ülkelerin ekmeğine yağ sürmekteyiz. Yetkili kişilere sesleniyorum: bu hataya projenin henüz başındayken dur denilmesini ve gereken düzeltmelerin “Türkiye” olarak yapılmasını rica ediyorum. Bilinçli yurttaşlarımıza, işadamlarımıza ve ihracatçılarımıza da diyorum ki; bu haklı uyarımda bana destek olarak bu yazıyı okuyup birçok kişiye ve asıl ulaşması gereken yerlere ulaşıncaya kadar paylaşmanızı rica ediyorum.  Evrensel Marka İsim Uzmanı BayKAMBER olarak, böyle projelere imza atılırken ben ve benim gibi meslektaşlarımın da fikirlerinin alınması ile olumlu sonuçlara daha çabuk ulaşılabileceği kanaatindeyim. Vizyon & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk İsim Enstitüsünün temel vizyonu isim endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin dünyaca kabul görecek yeni global marka isimlerini oluşturmak, ve bu marka isimlerini markalaştırarak sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, doğru marka yönetimi yapmak.Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek,ulusal ve uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’nin ekonomisinin global gelişimine ön ayak olan yeni markaların üretilmesini teşvik etmek, marka, tasarım, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayarak haksız rekabet ortamının önüne geçmek, sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaşmasını hızlandıracak altyapıyı oluşturarak Türkiye’den dünyaya global markalar üretmek.Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu kolay,akılda kalıcı,bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.

Devamını Oku